Gimiau 1958 m. balandžio 1 d. Lietuvos tremtinių šeimoje Syktyvkare, Rusijos Federacijos sudėtyje esančioje tolimojoje Komių Respublikoje. Tėveliai Sovietų okupacinio režimo pareigūnų sprendimu iš Tėvynės buvo ištremti net du kartus. Pirmą kartą dar 1941-ais, o antrąkart –  1948-aisiais.  Į Lietuvą su tėveliais grįžau tik sulaukęs. Apsistojome Jonavoje. Ten 1976 m. baigiau 1-ąją vidurinę mokyklą.

Vėliau žinių sėmiausi aukštosiose mokyklose. 1981 m., baigiau Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) Automatikos fakultetą ir įgijau automatizuotų valdymo sistemų specialybę. 2002 m. baigiau Lietuvos teisės universiteto teisės ir valdymo studijas, o 2003 m.  ten pat įgijau ir teisės magistro laipsnį.

Nuo 1981 m. iki išrinkimo į Lietuvos Respublikos Seimą gyvenau ir dirbau Alytuje. Po studijų buvau paskirtas dirbti Alytaus šaldytuvų gamykloje (dabar – akcinė bendrovė „Snaigė”), vėliau dirbau Alytaus 3-ojoje mechanizacijos valdyboje (dabar – akcinė bendrovė „Alytaus kranai”). 1993-1994 m. uždaroje akcinėje bendrovėje „Gebenė” ėjau direktoriaus pareigas. 1994m., tapau Alytaus miesto tarybos sekretoriato vadovu, o nuo  1995- ųjų ėjau Alytaus miesto valstybinės mokesčių inspekcijos vyriausiojo mokesčių inspektoriaus pareigas, o 1999-2000 m. – Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vyriausiojo personalo inspektoriaus pareigas. Nuo 2000 m. balandžio mėn. iki išrinkimo į Lietuvos Respublikos Seimą dirbau Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriumi.

Ne tik darbinę, bet ir politiko karjerą pradėjau Alytuje. Čia nuo 1990 m. iki 2000 m. rudens buvau renkamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą. 1990-1995 m. buvau paskirtas Alytaus miesto tarybos pirmininko pavaduotoju, 1997-2000 m. buvo ir Alytaus miesto savivaldybės valdybos nariu. Esu ir Alytaus miesto studijų rėmimo fondo iniciatorius, iki 2003 m. buvau šio fondo pirmininkas. Nuo 1998 m. buvo paremti 125 alytiškiai studentai iš nepasiturinčių šeimų. Nuo 2000 m. spalio 19 d. esu renkamas į Lietuvos respublikos Seimą ir keliose kandencijose dirbau Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete bei Peticijų komisijoje. Seime labiausiai gilinuosii į valstybės valdymo, savivaldos; socialinių reikalų, ypač jaunimo, šeimos; teisės ir teisėtvarkos sritis, tobilinu ir inicijuoju teisės aktus, aktyviai šiuos klausimus komentuoju žiniasklaidoje.

Nuo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atkūrimo esu ne tik partijos narys, bet bendražygiių renkamas prezidiumo ir tarybos nariu. Iki 2003 m. vadovavau LSDP Alytaus miesto skyriui. Save vadinčiau idėjiniu socialdemokratu ir savo pareiga laikau  laisvės, lygybės, visuomenės solidarumo, skaidrumo, demokratijos, žmogaus teisių bei teisingumo idėjų atstovavimą ir gynimą Lietuvos politikoje.

Mano iniciatyva 1990 m. Syktyvkare pastatytas paminklas su Gediminaičių stulpais, skirtas tremtiniams, likusiems amžinai ilsėtis svetimoje žemėje. Kartu su kitais ekspedicijos dalyviais Syktyvkare pastatėme paminklą 1941 m. tremtiniams. Apie ekspediciją į Rusijos Komių autonominę respubliką, kurioje 1990 m. dalyvavo mano šeima,  1995 išleista Rimvydo Racėno knyga „Komių žemėje” . Esu renginių, pilietinių, mokslo ir kultūros iniciatyvų rėmėjas ar globėjas.  Laisvalaikio pomėgiai:  istorija,  geografija, kultūra bei šachmatai (Nuo 2002 m. trejus metus ėjau Lietuvos šachmatų federacijos prezidento pareigas). Kalbu angliškai, vokiškai, rusiškai bei lenkiškai.

Vedęs, žmona – Stanislava. Turiu dvi dukteris – Julitą ir Birutę. Tėvas Vytautas – inžinierius, mechanikas,  mama Elena yra mirusi.